Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
dokument   dokument
forum   forum
NEDERVETIL
FAKTA FÖRENINGAR NÄRINGSLIV FRITID AKTUELLT BYAPORTALEN GÄSTBOK FOTOGALLERI
Kronoby   På svenska  Suomeksi    Skriv ut sidan
FÖRENINGAR
Brännkärr-Bast byaråd
Byaföreningen Hängbron
Nedervetil Lant- och hushållssällskap
Folkhälsan i Nedervetil
Ostrobotnia Runners Club ORC
IK Myran
Kyrkans ungdom
Nedervetil Damkör
Nedervetil Frivilliga Brandkår r.f
Nedervetil Hembygdsförening
Teatersektionen
Tjärdalsveckan
Seminarium
Byautveckling med gemensamma krafter
Nedervetilveckan 2013
Nedervetil Konstklubb
Nedervetil Marthaförening r.f
Nedervetil Pensionärsklubb
Nedervetil Röda Kors avdelning
Nedervetil ÖSP
OK Botnia
Lions Club Nedervetil
Slotte släktförening
Pensionärshemsföreningen
SK Åsen
Nedervetil ungdomsförening
NYHETER
Länksamling Svenska
Linkit Suomeksi
Links in English
Bilder från Nedervetil
Gäster från Österrike
Lathund
Bilder från Nedervetilveckan 2010

Nedervetil Hembygdsförening r.f. 

Historia

 

Det var huset som skapade föreningen, inte tvärtom. Ett av de äldsta husen i Nedervetil, Vikmans gård i Viitavesi, gården i vilken K.J. Hagfors fötts och som han dokumenterat i boken ”Fädernas gård och dess folk”, skulle rivas. Huset hade uppförts 1815 och var en ståtlig bondgård med sidokamrar.

Medlemmar i kommunens kulturnämnd tog initiativ till ett möte som hölls 7.10.1976 för att se om det fanns intresse för att rädda gården genom att bilda en hembygdsförening som kunde köpa gården och flytta den till en lämplig plats. År 1981 när tomtfrågan var löst påbörjades på Klockarbacken uppförandet av hembygdsgården som och år 1985 stod färdig att tas i bruk.

 

Hembygdsföreningen ordnade försäljningar, lotterier,basarer,allsångsaftnar,hantverkardagar och andra tillställningar.

Så småningom utökades hembygdsområdet med en smedja, sädesbod, loftbyggnad, Marta-gården, museum och nu senast en lagerbyggnad.

 

År 1994 började föreningen med teaterverksamhet. Sångspelet Alexander Slotte uppfördes två somrar efter varandra. År 1999 brändes Tjärdalen vid Seljes. I samband med tjärveckan gavs skådespelet ”Näver-Ant” som handlade om Nedervetils första präst Anders Chydenius. Hembygdsföreningen var också med i den stora österbottniska satsningen ”Ett skepp kommer lastat” som hölls i Stockholm i juni 2001.År 2000 gavs vid Hembygdsgården Alexanders Slottes skådespel ”Nej ta hålen nan målar min stugo rö”. Efter det har det varje höst givits pjäser i Gillestugan. År 2001 ”Inte alla tjuvar kommer för att stjäla”, år 2002 ”Spanska flugan” år 2003 ”Hotelliggaren” och 2004 ”Det stannar i familjen”. Alla dessa farser har spelats på dialekt och blivit stora framgångar både beträffande kritik och publiktillströmning.

 

”Åågliide” har utgetts årligen sedan 1992. Först presenterades de olika byarna i tur och ordning och byarna stod själva för utförandet. De senaste åren har olika temanummer utgetts.

 

Hembygdsfester har ordnats med talare med anknytning till Nedervetil, men också rikspolitiker har festtalat. Hembygdsgården har blivit en anlitad och uppskattad fest- och mötesplats. Här har bl.a. dop, bröllop, födelsedagar och minnesstunder arrangerats.

 

 

(texten är ett samandrag ur Åågliide nr. 13 2004)

 

Hembygdsföreningen har idag ca 400 betalande medlemmar. Christer Forsström är ordförande, Bo Paasiala viceordförande och Carola Wiik sekreterare.

 

          Kommittéer 2010:

Byggnads
Förplägnads
Teater

Musei

Arkeologi
Tjär
Ågliide

 

 

 

 

 


 

Ansvarig utgivare: Byförening Hängbron     Senast modifierad: 10.9.2010